hosteleria Manresa
 
Àrea de clients
Facebook ViladomatSegueix-nos a Facebook
Àrea de clients
 
Modificar dades d'usuari
Aquí pots modificar les teves dades d'usuari.
USUARI:
E-mail  
Canviar password? Si No
DADES FACTURACIó:
Nom *
Cognoms *
NIF/DNI *
Direcció *
Població *
Codi postal *
Província *
Telèfon
La direcció on arribaran les comandes és diferent a la direcció de les dades de facturació? Si No
 
 
Diagonal 71, 08271 Artés
Tel: 678 650 300
E-mail: info@viladomatonline.cat
*Tots els productes apareixen sense IVA.