hosteleria Manresa
 
Àrea de clients
Facebook ViladomatSegueix-nos a Facebook
NOTA LEGAL
VILADOMAT OFIMÀTICA, S.L. amb CIF B67514034 garantitza que totes les dades recollides a través del formulari seran utilitzades en la forma i amb les limitacions que concedeix la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal(LOPD). El tractament i la gestió dels mateixos cumpleix amb ho estipulat en el Real Decret 994/1999, del 11 de Juny, per el que s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.

Vostè autoritza a VILADOMAT OFIMÀTICA, S.L. amb CIF B67514034 per el ús i tractament informàtic de les dades personals que faciliti, que seran utilitzades per proporcionarli informació de les nostres activitats, la promoció dels nostres serveis de Viladomat | Ofimàtica-Hoteleria, i amb finalitats històriques.

Vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancelació de les seves dades personals, en conformitat amb ho establert en la normativa vigent sobre protecció de dades personals, dirigint-se a VILADOMAT OFIMÀTICA, S.L.(Diagonal 71, 08271 Artés) • info@viladomatonline.cat)

Política de dades

1. General
VILADOMAT OFIMÀTICA, S.L. amb CIF B67514034, garantitza expressament que les dades que vostè ens faciliti són mantingudes amb absoluta confidencialitat.

2. Tractament de les seves dades personals
Amb la finalitat de processar les seves comandes i de cedir els drets de reproducció de les imatges als nostres clients, requerim que ens facilitin algunes dades personals com nom i cognoms, direcció, telèfon, e-mail, etc els quals són tractats de forma informatitzada. Vostè autoritza expressament que aquestes dades siguin arxivades a la nostra base de dades de clients per al seu ús intern.

Conforme ho establert en la LLei Orgànica 15/99, del 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en la normativa de desenvolupament, vostè pot, en qualsevol moment accedir, modificar o sol.licitar que cancel.lem la seva informació personal de la nostra base de dades a través de la nostra pàgina web o bé enviant un e-mail a info@viladomatonline.cat

El tractament i la gestió dels mateixos cumpleix amb ho estipulat en el Real Decret 994/1999, del 11 de juny, per el que s'aprova el reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.

VILADOMAT OFIMÀTICA, S.L. amb CIF B67514034, sota cap concepte, ven informació sobre els seus clients a tercers ni cedirà cap informació de les seves dades.

3. Seguretat
VILADOMAT OFIMÀTICA, S.L. amb CIF B67514034, pren les mesures oportunes per protegir la confidencialitat de la seva informació personal. Únicament treballadors autoritzats tenen accés a les bases de dades que emmagatzemen informació de l'usuari o als servidors que allotgen el nostre servei.

4. Modificacions
VILADOMAT OFIMÀTICA, S.L. amb CIF B67514034, es reserva el dret de modificar la seva política de confidencialitat a causa d'un canvi legislatiu, jurisprudencial o d'acord amb el seu criteri o política empresarial.

Davant qualsevol dubte o aclaració referent a la nostra política de confidencialitat, si us plau poseu-vos en contacte amb nosaltres a info@viladomatonline.cat.


 
Diagonal 71, 08271 Artés
Tel: 678 650 300
E-mail: info@viladomatonline.cat
*Tots els productes apareixen sense IVA.